Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

  1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją składanych zamówień.
  2. Klient podaje swoje dane kontaktowe dobrowolnie - Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w celu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy naszym sklepem a Klientem. Dane te są wymagane w procesie składania, potwierdzenia oraz realizacji zamówienia.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  5. W bazie danych sklepu internetowego www.obuwie-eurocentrum.pl nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych Klientów lub numerów kart kredytowych - informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz systemów płatności, korzystających z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń SSL.
  6. Jako administratorzy nie ponosimy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
  7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).