Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.obuwie-eurocentrum.pl, prowadzony jest przez EURO-CENTRUM Spółka Cywilna Radosław Chudy, Grażyna Chudy, ul. Łokietka 1A , 44-194 Knurów, NIP 6511643920, REGON 240153462
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.obuwie-eurocentrum.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy kupna-sprzedaży, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Twoje Konto".
 5. Rejestracja oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.obuwie-eurocentrum.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

III. Procedura składania zamówień

 1. W sklepie można składać zamówienia przez 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.obuwie-eurocentrum.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje:
  • adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
  • sposób dostawy
  • formę płatności
 5. Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta
 2. Zamówienia będą realizowane najpoźniej w terminie 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 3. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.

V. Płatność i dostawa

 1. Sklep internetowy www.obuwie-eurocentrum.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody, który będzie stanowił podstawę do uwzględnienia reklamacji.

VI. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową) należy składać na adres ul. Łokietka 1A , 44-194 Knurów.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzenia zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 14 dni.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.